Medzinárodná inžiniersko-stavebná a.s. DUNAJ, a.s.